Fundacja Gospodarcza
Multimedialne Centrum Human Resources
  • Chcesz poznać i rozwijać swoje możliwości?
  • Chcesz być skuteczniejszym menedżerem?
  • Chcesz aby praca w Twojej firmie przebiegała w przyjaznej i harmonijnej atmosferze?
  • Chcesz znać i wykorzystywać mocne strony swoich pracowników?
  • Chcesz przygotować i przeprowadzić okresowe badanie pracowników, uzupełnione o diagnozę kompetencji?

 

Skorzystaj z naszych usług, a wszystko to będzie możliwe.

 

 

Realizacja usługi będzie podzielona na obszary:

  • Rozwój osobisty menadżera – kompleksowe badanie predyspozycji, pomoc w diagnozie i rozwoju własnego potencjału w perspektywie prowadzonego biznesu.

Badanie predyspozycji metodą Thomas International PPA – analiza stylów zachowań, Thomas International GIA – badanie zdolności i szybkości przyswajania wiedzy.

Wsparcie superwizyjne, coachingowe, mentoringowe, konsultacje w oparciu o „Model Biznesowy TY”.

Warsztaty rozwoju osobistego.

  • Planowanie rozwoju pracowniczego – badanie kompetencji i potencjału pracowników, określanie potrzeb rozwojowych i szkoleniowych, uzupełnienie okresowej oceny pracowników o badanie kompetencji nowoczesnymi metodami (w tym Thomas International PPA i GIA).

Wsparcie procesu rekrutacji – diagnoza predyspozycji, kompetencji kandydatów do pracy.

Szkolenia miękkie i specjalistyczne.

  • Rozwój zespołów – szkolenia z zakresu teambuildingu i skutecznej pracy w zespole, mające na celu wzajemne poznanie się i zgranie, wypracowanie otwartej i skutecznej komunikacji, ustalenie norm grupowych i celu zespołów.

 

Przyjdź do nas, a ustalimy optymalny dla Cebie zakres i formy doradztwa oraz szkoleń.

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013