Fundacja Gospodarcza
Aktualności
Bezpłatne szkolenie pt. „Split payment i inne zmiany dla przedsiębiorców” 29 i 30 X 2018 r.
05.10.2018
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach podatkowych, w szczególności w zakresie split payment, odwrotnego obciążenia oraz obowiązków związanych z przesyłaniem jednolitych plików kontrolnych. W trakcie szkolenia omówione zostanie również najnowsze orzecznictwo podatkowego.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Split payment i inne zmiany dla przedsiębiorców”.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach podatkowych, w szczególności w zakresie split payment, odwrotnego obciążenia oraz obowiązków związanych z przesyłaniem jednolitych plików kontrolnych. W trakcie szkolenia omówione zostanie również najnowsze orzecznictwo podatkowego.

 

Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, absolwentów  wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.

 

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają między innymi wiedzę na temat wpływu metody split payment na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, omówiona zostanie problematyka powszechności „jednolitego pliku kontrolnego” w obszarze VAT oraz procedura obciążenia odwrotnego. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej z rozbudowanym studium przypadków.

 

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL certyfikowanej jednostki szkoleniowej SUS 2.0, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 i 30 października 2018 r.  w godz. 9.00 – 16.00 (szkolenie jednodniowe termin do wyboru)

Miejsce szkolenia: Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Olimpijska 2,

81-538 Gdynia, sala A.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wysłanie zgłoszenia mailem na adres email: e.wiktorek@pfp.com.pl  z podaniem imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz wybranego terminu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z p. Ewą Wiktorek 728-970-389.

                                                                                              Serdecznie zapraszamy!

 

 

Program szkolenia

„Split payment i inne zmiany dla przedsiębiorców”.

Godzina

Temat zajęć

9.00 – 9.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie

9.15 – 10.30

    

    METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI – SPLIIT PAYMENT

 • Istota i cel wprowadzenia podzielonej płatności.  
 • Wpływ nowej regulacji na płynność finansową przedsiębiorcy.
 • Rachunek VAT – wydzielony rachunek bankowy do obsługi split payment.
 • Zasady funkcjonowania rachunku VAT i wykorzystania zgromadzonych na nim środków pieniężnych.
 • Realizacja dyspozycji bankowych przy użyciu tzw. komunikatu przelewu.
 • Czy podzielona płatność jest rzeczywiście dobrowolna i kto decyduje o jej     zastosowaniu?

 

10.30 – 10.45

 Przerwa

10.45 – 12.15

          

   METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI – SPLIIT PAYMENT

 • Korzyści dla przedsiębiorców dokonujących płatności w systemie split payment.
 • Wzór na obliczenie kwoty zmniejszającej płatność podatku VAT do urzędu  

        skarbowego.

 • Zalety i wady stosowania systemu podzielonej płatności.

 

  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – JPK

 • Nowa grupa podatników objęta JPK od 1.01.2018.
 • Obszary objęte JPK – struktury logiczne. 
 • Co oznacza dla podatników powszechność obowiązku wysyłania JPK.
 • Jak przygotować firmę do JPK.
 • Interpretacja ogólna i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK.
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących JPK.

 

12.15 – 12.30

 Przerwa

12.30 – 14.00

 

    ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM 01.01.2018  

 • Zmiany w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.
 • Odsetki od pożyczki partycypacyjnej.
 • Koszty uzyskania przychodów u twórców.
 • Kwota wolna od podatku w 2018 roku.
 • Limit zwalniający z obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT.
 • Ryczałt od najmu na nowych zasadach. 
 • Pozostałe zmiany.   

 

   POZOSTAŁE  ZMIANY

 • Likwidacja obowiązku informacyjnego związanego z PKPiR.
 • Podwyższenie wartości początkowej środków trwałych oraz WNiP.
 • Jednorazowa amortyzacja na nowych zasadach.
 • Składniki majątkowe otrzymane w darowiźnie a odpisy amortyzacyjne.
 • Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej – torby na zakupy.

 

      CASE STUDY

 

14.10 – 14.15

 Przerwa

14.15– 15.45

 

   OMÓWIENIE NAJNOWSZYCH  INTERPRETACJI

   DYSKUSJA

 

 

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013