Fundacja Gospodarcza
Multimedialne Centrum Rozwoju

Multimedialne Centrum Rozwoju jest częścią oferty skierowanej do najemców Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z usług wspierających ich własny rozwój oraz rozwój firm, które prowadzą. Multimedialne Centrum Rozwoju dysponuje innowacyjnym zbiorem narzędzi i usług wpierających biznes poprzez rozwój zasobów ludzkich (w tym także poprzez rozwój wiedzy branżowej).


 W ramach Multimedialnego Centrum Rozwoju możecie Państwo skorzystać z:

  • specjalistycznych usług doradczych i szkoleniowych,
  • książek, czasopism,
  • programów komputerowych.

 

 

 

 

Regulamin korzystania z usług i zasobów Multimedialnego Centrum Rozwoju

 

Upoważnienie pracowników/współpracowników do korzystania z usług i zasobów Multimedialnego Centrum Rozwoju

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013