Fundacja Gospodarcza
Aktualności
Darmowe porady prawne z zakresu prawa pracy 28.09.2018
21.09.2018
Pracownik PIP udzieli informacji nie tylko pracodawcom, ale także osobom ubiegającym się o zatrudnienie, pracownikom i każdej osobie zainteresowanej tematem nawiązania stosunku pracy, rozwiązywania umów o pracę, praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.

 

Multimedialne Centrum Rozwoju

 

Zaprasza na:

 

Darmowe porady prawne z zakresu prawa pracy-

Dyżur eksperta z Państwowej Inspekcji Pracy

 

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, która realizowana jest w latach 2017 - 2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

 

Podczas spotkania można dowiedzieć się:

Jak przyjąć do pracy nowego pracownika, jak zatrudnić go legalnie i uniknąć niepotrzebnych kosztów, m.in. z tytułu kar za nielegalne powierzanie pracy pracownikom.

Jak zatrudniać obcokrajowców.

Pracownik PIP udzieli informacji nie tylko pracodawcom, ale także osobom ubiegającym się o zatrudnienie, pracownikom i każdej osobie zainteresowanej tematem nawiązania stosunku pracy, rozwiązywania umów o pracę, praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, w tym kwestii związanych z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami ze stosunku pracy,  urlopami wypoczynkowymi, czy też uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem.

Kiedy? 28.09.2018 godz.9-15

Gdzie? Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości, pokój 124 (wejście przez 125)

Prowadzący:

Katarzyna Dubicka-Szlija - specjalista, pracownik Sekcji ds. Promocji i Prewencji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapisy na konkretne godziny prowadzi recepcja GIP-prosimy umawiać się osobiście, telefonicznie 58 662 42 50 lub poprzez email recpcja@fungo.com.pl

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013