Fundacja Gospodarcza
Miejsce Wymiany Doświadczeń

Celem Multimedialnego Centrum Rozwoju jest również pomoc w zakresie promocji przedsięwzięć, ułatwianie współpracy pomiędzy firmami z Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz stworzenie miejsca w którym będą one mogły wymieniać doświadczania i udzielać sobie wsparcia.

Mikroforum Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - cykliczne spotkania przedstawicieli firm z Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będące platformą dla:

  • spotkań biznesowych,
  • wymiany doświadczeń,
  • nawiązywania kontaktów,
  • współpracy w różnych dziedzinach.

 

Masz pomysł na inicjatywę integrującą społeczność Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zwróć się do nas, a pomożemy Ci ją zorganizować.

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013