Fundacja Gospodarcza
Aktualności
RODO – drugie urodziny – najczęściej popełniane błędy, pierwsze kary finansowe, zmiany w przepisach prawa pracy, ZFŚS oraz PPK a RODO – bezpłatne szkolenie 27 marca 2020 r.
05.03.2020
Proponowane Państwu szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców w zakresie uzyskania najistotniejszej oraz przystępnej, a przede wszystkim praktycznej wiedzy o obowiązywaniu przepisów RODO i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach, a przede wszystkim o obowiązkach, jakie należy spełnić w tym zakresie i najczęściej pojawiających się pytaniach i wątpliwościach. Zakresem szkolenia objęta jest także tematyka szeroko pojętego HR, zmian w przepisach prawa pracy wynikających z ustaw wdrożeniowych, jak również zagadnienia ZFŚS oraz PPK na styku z danymi osobowymi.

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. „RODO – drugie urodziny – najczęściej popełniane błędy, pierwsze kary finansowe, zmiany w przepisach prawa pracy, ZFŚS oraz PPK a RODO – praktyczne wskazówki i wytyczne”.

 

Proponowane Państwu szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców w zakresie uzyskania najistotniejszej oraz przystępnej, a przede wszystkim praktycznej wiedzy o obowiązywaniu przepisów RODO i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach, a przede wszystkim o obowiązkach, jakie należy spełnić w tym zakresie i najczęściej pojawiających się pytaniach i wątpliwościach. Zakresem szkolenia objęta jest także tematyka szeroko pojętego HR, zmian w przepisach prawa pracy wynikających z ustaw wdrożeniowych, jak również zagadnienia ZFŚS oraz PPK na styku z danymi osobowymi.

 

W trakcie szkolenia omawiane będą m. in. poniższe zagadnienia:

 

 • Praktyczne problemy i wątpliwości w zakresie stosowania przepisów RODO.
 • Najczęściej powtarzane mity.
 • Skargi na naruszenie przepisów o ochronie danych – czego dotyczą i czy są zasadne.
 • Skargi wnoszone przez pracowników – na co pracodawcy powinni uważać.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – problematyczna zgoda – wskazówki praktyczne.
 • Zgoda na przetwarzanie danych a zatrudnienie – o czym należy pamiętać.
 • Pierwsze kary finansowe – omówienie.
 • Administrator, współadministrator i procesor – podstawowe podmioty przetwarzające dane osobowe – kto jest kim.
 • Pracodawca a RODO – najczęstsze błędy popełniane przy rekrutacji i zatrudnieniu.
 • Monitorowanie pracy pracowników.
 • ZFŚS a RODO – na co zwrócić szczególną uwagę.
 • PPK a RODO – wątpliwości podmiotów zatrudniających.
 • Generalne zasady dotyczące stosowania monitoringu.
 • Błędy w zakresie powoływania inspektorów ochrony danych.
 • Jak zaprojektować system ochrony danych osobowych w sposób zgodny z wymogami RODO.
 • Jak opracować dokumentację ochrony danych zgodną z RODO.
 • Najnowsze stanowiska, instrukcje, wytyczne.
 • Najczęściej zadawane pytania.

 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracodawców, pracowników przedsiębiorstw, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych

 

Szkolenie poprowadzi pani Maja Grzegorczyk – radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Ekspert do spraw ochrony danych osobowych i tajemnic przedsiębiorstwa, szkoleniowiec, certyfikowany Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Wykładowca akademicki. Przede wszystkim jednak prawnik – praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie pracy, ochronie danych osobowych oraz ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie nowoczesnych technologii. W ramach świadczonych usług wdraża regulacje z zakresu ochrony danych, bezpieczeństwa informacji i ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, świadczy usługi outsourcingu IOD, jak również bardzo często wspiera IOD w pełnieniu funkcji i wykonywaniu powierzonych zadań. Trener i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.


Szkolenie odbędzie się w dniu 27 marca 2020r. w godz. 9.00 – 15.30.

Miejsce szkolenia: w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Olimpijskiej 2 w Gdyni,  w Sali A.


ZAPISZ SIĘ

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22, e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl.

                        

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania
się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.   Zapraszamy serdecznie!

 

Program szkolenia

 


„RODO – drugie urodziny – najczęściej popełniane błędy, pierwsze kary finansowe, zmiany w przepisach prawa pracy, ZFŚS oraz PPK a RODO – praktyczne wskazówki i wytyczne”

 


Godzina

Temat zajęć

9.00

Powitanie uczestników i wprowadzenie

9.00 – 10.30

 

1.     O czym będziemy dziś rozmawiać, czyli największe problemy praktyczne ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

2.     Przegląd najczęściej powtarzanych mitów.

3.     Jakie skargi wpływały do PUODO.

4.     Skargi wnoszone przez pracowników – na co pracodawcy powinni uważać.

5.     Czy zawsze potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych - podstawy prawne przetwarzania.

6.     Nadmiarowe i nieuprawnione stosowanie zgody – częsty błąd administratorów.

7.     Zgoda na przetwarzanie danych a zatrudnienie i rekrutacja – o czym należy pamiętać.

8.     Wymuszanie zgody na przetwarzanie danych.

Case study / Pytania i odpowiedzi

10.30 – 10.45

Przerwa

10.45– 12.15

 

 

1.     Pierwsze kary finansowe – omówienie.

2.     Uchylenie pierwszej kary finansowej – na co sąd zwrócił uwagę.

3.     Wnioski i wskazówki praktyczne.

Case study / Pytania i odpowiedzi

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30– 14.00

 

1.     Wiele podmiotów wciąż nie wdrożyło regulacji dotyczących ochrony danych.

2.     Administrator, współadministrator i procesor – podstawowe podmioty przetwarzające dane osobowe – kto jest kim.

3.     Błędy w interpretacji zasad powierzania danych do przetwarzania.

4.     Pracodawca a RODO – najczęstsze błędy popełniane przy rekrutacji i zatrudnieniu.

5.     Zmiany przepisów wynikające z ustawy wdrożeniowej.

6.     Proces rekrutacyjny – co dalej z danymi kandydatów?

7.     Monitoring w zakładzie pracy.

8.     ZFŚS a RODO – na co zwrócić szczególną uwagę.

9.     PPK a RODO – wątpliwości podmiotów zatrudniających.

10.   Kiedy IOD powołany jest niezgodnie z przepisami – duży problem wielu administratorów.

11.   Jeśli nie IOD to kto?

Case study / Pytania i odpowiedzi

14.00 – 14.15

Przerwa

14.15 – 15.30

 

1.     Jak zaprojektować system ochrony danych osobowych w sposób zgodny z wymogami RODO?

2.     Jak opracować dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych dopasowaną do danego podmiotu – wskazówki praktyczne.

3.     Dokumentacja ochrony danych w kadrach.

4.     10 wytycznych, jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO.

5.     Najnowsze stanowiska, instrukcje, wytyczne.

6.     Podsumowanie w pytaniach i odpowiedziach – wskazówki praktyczne.

15.30

Zakończenie szkolenia

 

 

 

 

 

 

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013