Fundacja Gospodarcza
Aktualności
WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH/SZKOLENIOWYCH W BUDYNKU GDYŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
10.06.2020
Informujemy, że z dniem 05.06.2020 r. Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości wznowił wynajem sal konferencyjnych/szkoleniowych. Z sal można korzystać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:30.

AKTUALNE WARUNKI WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH/SZKOLENIOWYCH W BUDYNKU GDYŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Informujemy, że z dniem 05.06.2020 r. Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości wznowił wynajem sal konferencyjnych/szkoleniowych. Z sal można korzystać w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:30.

 

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wdrożyliśmy następujące procedury bezpieczeństwa:

Społeczny dystans

Spotkania mogą odbywać się w małych grupach (1 osoba na 4 m2) - w sali konferencyjnej o powierzchni 70 m2 może jednocześnie przebywać maksymalnie 17 osób, w sali szkoleniowej o powierzchni 48 m2 może przebywać maksymalnie 12 osób.

Stosujemy zasadę zachowania co najmniej 2 m odległości osób od siebie.

Uczestnicy wydarzeń mogą korzystać z toalet pojedynczo.

Hall na parterze budynku należy wykorzystywać wyłącznie w celu przemieszczania się z zewnątrz budynku do sali konferencyjnej/szkoleniowej, dotarcia do toalet lub wyjścia na zewnątrz. W czasie przerw należy przebywać w sali konferencyjnej/szkoleniowej lub na zewnątrz budynku.

Szatnia nie jest udostępniana klientom.

Środki dezynfekcyjne

Przed rozpoczęciem wynajmu dezynfekujemy wszystkie powierzchnie dotykowe oraz wykorzystywany sprzęt.

Przypominamy wszystkim o higienie - udostępniamy klientom płyny antybakteryjne i zachęcamy do ich stosowania po każdorazowym wejściu do budynku.

Środki ochrony

Nasi pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej: maseczki, przyłbice, rękawiczki.

Uczestnicy wydarzeń są zobowiązani do stosowania się do wytycznych i zakrywania nosa i ust wewnątrz budynku (przyłbice, maski itp.).

Organizator wydarzenia ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do zasad bezpieczeństwa przez uczestników wydarzenia.

Samoocena zdrowia

Organizator wydarzenia winien przed rozpoczęciem wydarzenia poprosić uczestników o wypełnienie ankiety samooceny zdrowia, a także przekazać informację kiedy osoba powinna zrezygnować z udziału w wydarzeniu. Na naszej stronie internetowej www.inkubator-gdynia.pl jest dostępny przykładowy wzór ankiety, z którego można skorzystać.

O niepokojących objawach występujących wśród uczestników lub osób prowadzących wydarzenie Organizator winien poinformować pracownika recepcji Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości lub Administratora obiektu.   

 

Do pobrania: Wzór ankiety

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013