Fundacja Gospodarcza
Aktualności
Wybrane zmiany podatkowe dla przedsiębiorców w 2020 roku - bezpłatne szkolenie 11.02.2020
22.01.2020
Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych zmian w przepisach podatkowych, wchodzących w życie w kilku etapach. Zmiany te w wielu obszarach dotyczą wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od ich wielkości czy statusu w podatku VAT, wprowadzają zaostrzenie „dyscypliny” podczas dokonywania płatności zobowiązań i dokumentowania obrotu gospodarczego.

 

 

        

 

 

Szanowni Państwo,

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Wybrane zmiany podatkowe dla przedsiębiorców w 2020 roku”.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych zmian w przepisach podatkowych, wchodzących w życie w kilku etapach. Zmiany te w wielu obszarach dotyczą wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od ich wielkości czy statusu w podatku VAT, wprowadzają zaostrzenie „dyscypliny” podczas dokonywania płatności zobowiązań i dokumentowania obrotu gospodarczego.

 

Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, absolwentów  wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, na czym polegają wprowadzone zmiany i jakie są skutki wynikające z ich nieprzestrzegania. Poznają między innymi obowiązki wynikające z wprowadzenia tzw. ”białej listy” oraz obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. Omówione zostaną również prawa wierzyciela i obowiązki dłużnika wynikające z wprowadzenia  od 1 stycznia 2020 r. ulgi na złe długi w obszar podatków dochodowych. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o case study.

 

Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

 

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – praktyk, doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL certyfikowanej jednostki szkoleniowej SUS 2.0, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych.

 

Szkolenie odbędzie się 11 lutego 2020 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 16.00 w w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Olimpijskiej 2 w Sali A w Gdyni.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza.

 

 

ZAPISZ SIĘ

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22, e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl.

                        

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania
się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie.

 

Zapraszamy serdecznie!

 

 

 

Program szkolenia

„Wybrane zmiany podatkowe dla przedsiębiorców w 2020 roku”.

Godzina

Temat zajęć

9.00 – 9.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie

9.15 – 10.30

        

     ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKU DOCHODOWYM PIT I CIT OD 1.01.2020 R

 • Cel wprowadzenia przepisów „ulgi na złe długi” w obszar podatków dochodowych.
 • Zasady i warunki korzystania z ulgi przez wierzyciela.
 • Obowiązkowa procedura u dłużnika.   
 • Ulga na złe długi u ryczałtowca.

 

     ZMIANY W DOKUMENTOWANIU WDT .

 • Instytucja tzw. domniemania w WDT.
 • Dowody potwierdzające WDT zgodnie z Rozporządzeniem UE. 
 • Pisemne potwierdzenie nabywcy.
 • Przesłanki typu materialnego.
 • Niezbędne elementy informacji podsumowującej VAT-UE.
 • Dowody potwierdzające WDT zgodnie z Rozporządzeniem UE. 

    

10.30 – 10.45

 Przerwa

10.45 – 12.15

       

    ZMIANY W PODATKU VAT

 • „Biała lista”- nowy rejestr podatników, zakres ujawnianych informacji i cel wprowadzenia.
 • Sankcje za dokonanie płatności na inny rachunek bankowy niż wskazany w rejestrze.
 • Zawiadomienie ZAW-NR – termin i zasady stosowania.
 • Informacje i objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące „białej listy”.

 

12.15 – 12.30

 Przerwa

12.30 – 14.00

            

      ZMIANY W ZAKRESIE SPLIT PAYMENT

 • Zasady split paymentu dotyczące wszystkich podatników.
 • Rachunek VAT – uznania i obciążenia konta bankowego, przelewy zbiorcze i kompensaty rozrachunków.
 • Działalności objęte obligatoryjnym stosowaniem podzielonej płatności.  
 • Sankcje i konsekwencje niestosowania podzielonej płatności.
 • MPP a koszty uzyskania przychodu.
 • Obowiązkowe adnotacje na fakturze dotyczącej transakcji objętej podzieloną płatnością.
 • Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT.

     

14.10 – 14.15

 Przerwa

14.15– 15.45

      

       POZOSTAŁE  ZMIANY, MIĘDZY INNYMI:

 • Zasady wystawiania faktur do paragonów.
 • Sankcje i konsekwencje za nieprzestrzeganie przepisów o wystawianiu faktur do paragonów oraz posługiwania się takimi fakturami
 • Kasy fiskalne on-line – terminarz wprowadzenia.
 • Zmiany w stosowaniu ulgi na zakup kas.

 

DYSKUSJA     

 

15.45

 Zakończenie szkolenia

 

 

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013