Fundacja Gospodarcza
Aktualności
„Zasady powstania i funkcjonowania spółki komandytowej” - bezpłatne szkolenie 13 maja 2019 r.
27.04.2019
Celem szkolenia jest przedstawienie ram prawnych, podatkowych i księgowych funkcjonowania spółki komandytowej. Na podstawie rozbudowanej prezentacji oraz licznych praktycznych przykładów uczestnicy zostaną zapoznani z modelem funkcjonowania przedsiębiorstwa w konfiguracji: spółka komandytowa ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W trakcie szkolenia krok po kroku przedstawiona zostanie między innymi uproszczona procedura przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości i Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucje wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Zasady powstania i funkcjonowania spółki komandytowej”.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie ram prawnych, podatkowych i księgowych funkcjonowania spółki komandytowej.  Na podstawie rozbudowanej prezentacji oraz licznych praktycznych przykładów uczestnicy zostaną zapoznani  z modelem funkcjonowania przedsiębiorstwa w konfiguracji: spółka komandytowa ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W trakcie szkolenia krok po kroku przedstawiona zostanie między innymi uproszczona procedura przekształcenia spółki cywilnej
w spółkę komandytową.  

 

Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, absolwentów  wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.

 

         Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie znaczenie ma podział wspólników
na komplementariuszy i komandytariuszy oraz co to jest suma komandytowa. Poznają ścieżki
i procedury dojścia do optymalnego, „uszytego na miarę” rozwiązania. Uzyskają wiedzę w zakresie obligatoryjnych i fakultatywnych zapisów w umowie spółki komandytowej. Prześledzą przepisy podatkowe w zakresie podatku PIT oraz CIT w stosunku do wspólników spółki. Każdy blok tematycznym kończyć będzie rozbudowane case study w formie przykładów liczbowych. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej.

 

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

 

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – praktyk, doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL certyfikowanej jednostki szkoleniowej SUS 2.0, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r. w godz. 9.00 – 15.45

Miejsce szkolenia: Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, sala A.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z Ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie.

 

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wysłanie zgłoszenia mailem
na adres email: e.wiktorek@pfp.com.pl
z podaniem imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego
oraz adresu e-mail.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z p. Ewą Wiktorek 728-970-389.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

Program szkolenia

„Zasady powstania i funkcjonowania spółki komandytowej”.

 

Godzina

 

Temat zajęć

 

 

9.00 – 9.15

 

Powitanie uczestników i wprowadzenie

 

 

9.15 – 10.30

 

Charakterystyka spółki komandytowej.

 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy spółkami osobowymi a spółkami kapitałowymi.
 • Czym różni się spółka komandytowa od innych spółek osobowych. 
 • Treść i forma umowy spółki komandytowej, elementy obowiązkowe
  i fakultatywne.
 • Firma spółki komandytowej.       
 • Wpis spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców.
 • Role wspólników w spółce komandytowej i wynikająca z tego odpowiedzialność.
 • Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki komandytowej.
 • Kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za zobowiązania.
 • Suma komandytowa a udział w zysku.
 • Spółka komandytowa jako podatnik i płatnik

 

10.30 – 10.45

 

 Przerwa

 

 

10.45 – 12.15

 

Charakterystyka spółki komandytowej.

 • Zaliczki na podatek dochodowy w spółce komandytowej.
 • Formy opodatkowania dochodu z tytułu udziału w spółce komandytowej.
 • Przykładowe udziały i podział efektów działalności.               
 • Zasady wypłaty zaliczek na poczet udziału w zysku, niezbędne zapisy w umowie spółki. 
 • Księgowość i sprawozdawczość spółki komandytowej na podstawie ustawy
  o rachunkowości.      
 • Studium przypadku wraz z zapisami księgowymi.
 • Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej.  
 • Przesłanki przemawiające za zmianą.    

 

 

12.15 – 12.30

 

Przerwa

 

 

12.30 – 14.00

 

Schematy operacyjne krok po kroku aż do spółki komandytowej.

 • Powołanie nowego podmiotu.      
 • Proces przekształcenia spółki cywilnej lub jawnej w spółkę komandytową – warunki zastosowania uproszczonej procedury przekształcenia.
 • Czy możliwe jest wykorzystanie istniejącej już spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 • Jak policzyć podatek dochodowy gdy przekształcenie następuje w trakcje roku podatkowego.
 • Jak przygotować podmiot do zmiany prawno-organizacyjnej.
 • „Inwentaryzacja i analiza podmiotu” przed podjęciem decyzji w celu diagnozy ograniczeń prawno-majątkowych.

 

 

14.10 – 14.15

 

Przerwa

 

14.15– 15.45

 

 • Orzecznictwo i interpretacje podatkowe.
 • Podsumowanie i dyskusja z uczestnikami.

 

 

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013